Algemene Voorwaarden Romedia's Content Creators Nieuwjaarsborrel 2023

Om veiligheid en orde te waarborgen zijn er door de organisatie algemene voorwaarden opgesteld. De bezoeker gaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden bij de aankoop van een ticket voor de Romedia's Content Creators Nieuwjaarsborrel 2023 en bij betreding van het evenement op zaterdag 21 januari 2023.

Toegang 

Elke bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Bij een ongeldig toegangsbewijs kan de toegang tot het evenement geweigerd worden. Er is geen restitutie mogelijk van het gekochte ticket. Toegang tot het evenement kan ook geweigerd worden aan personen die:

- onder invloed zijn van drugs en/of drank

- in het bezit zijn van steek- en/of vuurwapens (Zwitsers zakmes is ook verboden)

- zorgen voor overlast en/of agressief gedrag vertonen

- ongewenste intimiteiten en/of hinderlijk gedrag vertonen

- de hier genoemde huisregels overtreden

Bij het begaan van strafbare feiten wordt de bezoeker overgedragen aan de politie.  

Diefstal en verlies

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal en/of vernieling van eigendommen. Neem bij voorkeur geen waardevolle spullen mee en/of laat deze niet achter in de auto en/of openbare ruimtes. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. 


Schade

Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal volledig op de bezoeker worden verhaald. Betreding van het evenement is op eigen risico van de bezoeker. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade ondervonden door bezoekers. De naamstickers zijn ook op eigen risico en niet verplicht om te dragen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de kleding van de bezoeker.


Parkeren

Instructies en aanwijzingen van medewerkers dienen opgevolgd te worden. Parkeren is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Verkeerd geplaatste auto’s en fietsen worden verwijderd op kosten van de eigenaar.


Garderobe/lockers

Op het evenement zullen geen lockers aanwezig zijn. Er is een openbare garderobe aanwezig waar gratis gebruikt van gemaakt kan worden op eigen risico. De organisatie kan niet aan aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, verlies en/of diefstal.


Foto’s/video

Tijdens de Romedia's Content Creators Nieuwjaarsborrel 2023 zullen er foto’s/video opnames gemaakt worden. Bij het betreden van het evenement ga je akkoord met het openbaar maken van deze beelden. Ook kunnen deze beelden gebruikt worden voor promotionele doeleinden voor latere edities.


Privacy

Persoonsgegevens die worden verzameld bij de aanschaf van het ticket of tijdens het evenement worden niet verstrekt aan derden. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor het informeren van de bezoeker en/of interne onderzoeksdoeleinden.


Contant geld

Tijdens het evenement is er beperkte mogelijkheid tot pinnen. Zorg ervoor dat je naast je pinpas ook contant (gepast) geld meebrengt naar het evenement om gegarandeerd aankopen te kunnen doen.


Programma

Het programma, zoals van tevoren gecommuniceerd, is onder voorbehoud. De organisatie probeert zoveel mogelijk wijzigingen en/of annuleringen in het programma te voorkomen. 

Loterij

Alle prijzen die tijdens de loterij uitgedeeld worden zijn naamsgebonden en kunnen daarom niet geruild worden of ingewisseld voor geld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Voorwerpen en objecten

Het is verboden voorwerpen of objecten van het evenement mee te nemen.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dien je te allen tijde de instructies van de organisatie op te volgen. 

Roken

Het is niet toegestaan om in het gebouw te roken. Het is alleen toegestaan te roken op de daartoe aangewezen plaatsen. 

Alcohol

Het is niet toegestaan zelf alcohol mee te brengen naar het evenement. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Medewerkers van de organisatie en catering zijn gemachtigd naar legitimatie te vragen en de verkoop van dranken te weigeren. 

Drugs

Het gebruik van drugs wordt niet getolereerd. Mocht er geconstateerd worden dat jij onder invloed aankomt en/of tijdens het evenement drugs gebruikt dan word je verwijderd van het evenement.